آموزش محاسبات با چرتکه

آموزش محاسبات با چرتکه

آموزش محاسبات با چرتکه

با سلام ودعای خیر این بسته ۸ بخش آموزش مقدماتی کار با چرتکه ژاپنی است که حاصل تجربه آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه اینجانب است فرمت فیلم های آموزشیaviاست این اولین بسته آموزش تصویری است که در تداوم آموزش تخصصی چرتکه  ارایه خواهد شد لطفا فیلم  ها را به ترتیب ببینید


خرید آنلاین